Jesteś tutaj: Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni klienci,

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej „RODO”.

RODO stanowi podstawę prawną do tego, aby chronić Państwa dane, ale również nakłada na nas nowe obowiązki informacyjne wobec wszystkich tych użytkowników, którzy korzystają z usług, jakie oferujemy.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

- Administratorem Danych jest: KU AZS UAM Poznań ul. Zagajnikowa 9, 61-602 Poznań

KRS: 0000100991, NIP: 7811358130, REGON: 630491444

- Szkoła Pływania KU AZS UAM w bazie danych przechowuje Państwa dane osobowe tj.: imię nazwisko uczestnika, data urodzenia uczestnika oraz numer telefonu i adres e-mail uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika.

- Szkoła Pływania KU AZS UAM Poznań, przechowuje Państwa dane osobowe w bazie danych, która służy do wysyłania informacji o ofercie bieżących i przyszłych kursów pływania oraz inne informacje marketingowe, zawarcia oraz realizacji umowy, obsługi procesu składanych reklamacji, kontaktowania się w celu badania poziomu satysfakcji klientów i dochodzenia roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

- Państwa dane osobowe będą przechowywane w bazie danych przez okres 2 lat od daty zakończenia ostatniej umowy.

- Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas informacji o ofercie, w tym o promocjach oraz informacji handlowych prosimy o wypisanie się z takiej listy.

Można to zrobić pisząc do nas na adres: plywanieuam@amu.edu.pl z prośbą o usunięcie z bazy odbiorców email.

- W przypadku chęci otrzymania przez Państwa faktury za wykonaną usługę, będziemy prosili o podanie adresu do wystawienia faktury oraz dodatkowo numeru NIP w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

- W każdej chwili mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzaniu Państwa danych. Wówczas wszystkie Państwa dane w tym adres email oraz numer telefonu (również ewentualne zdjęcia, jeśli były akurat wykonywane) zostaną przez nas usunięte, i nie będziemy się z Państwem kontaktować, aż do momentu ponownego kontaktu z Waszej strony. Wystarczy wysłać e-mail na adres: plywanieuam@amu.edu.pl

- Państwa dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w bazie osób korzystających z informacji marketingowych i handlowych jest art. 6 ust 1 litera f Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych.

Oznacza to, że Państwa dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu przesyłania informacji i ofert, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń, oraz ochrony przez roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

- Przysługuje Państwu prawo dostępu do tych danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych do innego Administratora Danych.

W każdym czasie mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeśli uznają Państwo że przetwarzanie Państwa danych narusza Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Powyższe informacje dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych do celów wskazanych powyżej i znajdujących się w bazie osób korzystających z informacji marketingowych i handlowych.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez wpistudio.com